1. Hogyan reklámozhatok az interneten?
A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény előírásait természetesen az online reklámok esetében is alkalmazni kell, hiszen az internet e tekintetben sem valamiféle jogon kívüli terület. Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény az általános reklámszabályok mellett azonban speciális előírásokat is tartalmaz. Ezek lényege a következőkben foglalható össze:
Világosan és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást kell adni az elektronikus hirdetésnek a hirdetés jellegéről, továbbá a hirdető (elektronikus levél esetén a valós feladó) személyéről.
Elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (pl. SMS – „short message service”) útján kizárólag a fogyasztó egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely lehetővé teszi a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személy azonosítását, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
Figyelem! Nem megfelelő a hozzájárulás beszerzésének az a módja, ha a szolgáltató egy kéretlen elektronikus hirdetéssel a címzettet arról tájékoztatja, hogy a levél egy engedélykérő üzenet, amely az Ektv. rendelkezéseinek való megfelelés miatt szükséges ahhoz, hogy a küldő a későbbiekben jogszerűen küldhessen hirdetést a címzett számára. Ez a gyakorlat a jogszabály téves értelmezésén alapul és maga is jogsértő! További információk erre vonatkozóan a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapján érhetők el.

Az elektronikus hirdetésnek a 2. pontban részletezett módon történő küldése során tájékoztatni kell a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről is, ahol az elektronikus hirdetések küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. A hozzájáruló nyilatkozat ugyanis bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen visszavonható.
Az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője köteles nyilvántartást vezetni azokról a személyekről, akik náluk hozzájáruló nyilatkozatot tettek. A nyilvántartásban rögzített – a fogyasztóra vonatkozó – adatok harmadik fél számára kizárólag a fogyasztó előzetes hozzájárulásával adhatók át.

2. Létezik-e valamilyen minősítési rendszer az e-boltokra?Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSz) és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) közös ajánlást dolgozott ki „EQ – Ajánlás Kiváló Internet Áruház megvalósításához” címmel, amely a vásárlói bizalom megerősítéséhez vezető legfontosabb elveket rögzíti. Az ajánlás elfogadása nem jelent minősítést, az OFE és az IVSZ ugyanis nem ellenőrzi az ajánlás betartását. Az a kereskedő, aki egyetért az ajánlás szövegével, és elküld egy támogatói nyilatkozatot az iroda@ivsz.hu címre, neve felkerülhet a támogatók listájára, és így jogosulttá válik az ajánlás elfogadását jelentő logó honlapján történő feltüntetésére is. Az ajánlásról és a támogatói nyilatkozatról részletesebben itt olvashat.

Megemlítendő még a Magyar Áruküldők Egyesülete (MÁE), amelynek tagjai magukra nézve kötelezőnek fogadnak el számos szakmai-etikai előírást. Az egyesület tagjai jogosultak honlapjukon feltüntetni a MÁE emblémáját. Az egyesület tevékenységéről, a csatlakozás feltételeiről itt tájékozódhat.

3. Hogyan kell szerződnöm az interneten?
A részletes tudnivalók megtalálhatók az e-boltosok és a fogyasztók számára szóló útmutatónkban, fontos azonban előzetesen hangsúlyozni a szerződéskötés három fő jellegzetességét:
Átfogó tájékoztatási kötelezettség: jogszabály írja elő, hogy a szerződéskötéssel összefüggésben milyen információval kell ellátnunk a fogyasztókat.
Eszköz az adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására: az elektronikus kereskedelmi szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását ajánlatának elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.
A megrendelést a szolgáltató köteles haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni.

4. Köteles vagyok-e visszavenni az árut a fogyasztóktól, és ha igen, mennyi időn belül?
A távollevők között kötött szerződések esetében az egyik legfontosabb, fogyasztókat védő intézmény a 8 munkanapon belüli, indokolás nélküli elállási jog. Nagyon fontos, hogy erről a jogáról a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni kell a fogyasztót, különben a nyitva álló határidő 3 hónapra hosszabbodik meg. A kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által kifizetett összeget. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A kivételekről és a további részletekről olvassa el az e-boltosok és a fogyasztók számára szóló útmutatónkat.

5. Miről kell a fogyasztókat tájékoztatnom honlapomon?
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtókkal szemben előírt kötelezettségek közül talán a legfontosabb, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által leginkább ellenőrzött az adatközzétételi kötelezettség. Nincsenek könnyű esetben a szolgáltatók, hiszen több jogszabály is tartalmaz ilyen előírásokat, a laikusok számára ezek összegyűjtése nem könnyű feladat. Mi megtettük ezt Ön helyett az e-boltosok számára írt útmutatónkban.

6. Biztosítsam-e elektronikus fizetés lehetőségét e-boltomban?
E kérdés eldöntésénél a kereskedők elsősorban a tranzakció költségeit, valamint a jogosulatlan bankkártyás fizetésekkel járó kockázatokat veszik figyelembe. Mindenképpen javasolt, hogy a szolgáltató többféle fizetési lehetőséget biztosítson, hogy az új technológiákkal még csak barátkozó, bátortalanabb fogyasztók is vásárolhassanak. Ha úgy döntünk, hogy vállaljuk az online fizetés tranzakciós költségeit és az azzal járó kockázatokat, a részletesebb útmutató segítségével válasszuk ki a számunkra megfelelő megoldást. Általánosságban elmondható, hogy kis értékű, néhány száz forintos ügyletek esetében az emelt díjas telefonhívás és SMS szolgáltatásoknak, míg ennél nagyobb összegeknél az online bankkártya-használatnak érdemes alaposabban utánanéznünk.

7. Minden esetben meg kell bíznom egy programozót az e-bolt kifejlesztésével?
Nem. Ha nincsenek rendkívül speciális igényeink, használhatunk valamilyen „kulcsrakész” vagy félkész megoldást. Ügyeljünk arra, hogy a szoftver megfeleljen a hazai számviteli követelményeknek, valamint képes legyen azokra a funkciókra, amelyeket az elektronikus kereskedelmi jogszabályok előírnak. A további részletekről tájékozódjon útmutatónkból.

8. Hol fogom „tárolni” az áruházamat?
Ebben az üzemeltetési kérdésben a kezdeti döntések meghozatala után az a bizonyos informatikában jártas társ vagy vállalkozó adhat tanácsot, akiről korábban szóltunk. Lehet, hogy szükségünk lesz saját szerverre, amit tarthatunk otthon is, de e-boltunkat elhelyezhetjük professzionális szolgáltatásokat biztosító „szerverhotelben”, „szerverfarmon” is. Előfordulhat, hogy az áruház üzemeltetése tárhelybérléssel (webhosting) is megoldható. Ebben az esetben nem a miénk a szoftver, hanem valaki másnak a számítógépén veszünk bérbe megadott méretű tárhelyet, és tároljuk azon áruházunkat.

9. Mi az a domain név? Mi a jelentősége az elektronikus kereskedelemben?
A domain név az Internet Szolgáltatók Tanácsa domainregisztrációs szabályzata értelmében „Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak.” Például a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium domain neve: gkm.hu. A „.hu” a legfelső szintű domain országkódos változata (ún. ccTLD – country code Top Level Domain), míg a második szintű domain (ún. SLD – Second Level Domain) – amit a köznyelv gyakorlatilag domain névnek hív – példánkban a „gkm”. Könnyen belátható, hogy a „könnyebb megjegyezhetőség” mellett a domain nevek – a védjegyekhez hasonlóan – egyre jelentősebb kereskedelmi értékkel bírnak. Egy jól megválasztott név a későbbiekben a vállalkozás értékének jelentős részét teheti ki. A .hu alatti domain név regisztrációra jogosult regisztrátorok listája, és a regisztrációs folyamat leírása itt található meg.

10. Milyen döntéseket kell meghoznom az e-bolt beindítása előtt?
Elsőként számos alapvető kérdésre kell választ találni: milyen árukat és szolgáltatásokat kívánunk forgalmazni-nyújtani, milyen emberi és anyagi erőforrás áll rendelkezésünkre a kitűzött cél eléréséhez, és még egy sor, hasonló kérdés szorul tisztázásra. Az áruk- és szolgáltatások mibenléte számos további kérdés alapjául szolgál, hiszen más szabályok vonatkoznak ránk, ha csomagküldő kereskedést is folytatunk, és mások, ha kizárólag digitális formában létező javakat forgalmazunk. Informatikai tudással bíró állandó társra (vállalkozóra, munkavállalóra stb.) valószínűleg akkor is szükségünk lesz, ha a bolt online beüzemelését profi vállalkozásra bízzuk. Az igényeinknek leginkább megfelelő elektronikus kereskedelmi megoldás kiválasztásában hasznos segítséget nyújt bővebb útmutatónk.